usługi it
Home
Pogotowie Komputerowe
Sieci Komputerowe
Kompleksowa Obsługa Firm
Montaż Satelit i DVB-T
Serwis GSM i tabletów
Naprawa Głośników
Nawigacja GPS
O Nas
Cennik
Regulamin
Kontakt
naprawa komputerów

Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu komputerowego: DKT & PUK-PUK Damian Konieczny
§1
Właścicielem serwisu komputerowego jest firma: DKT & PUK-PUK Damian Konieczny NIP: 929-181- 98-37 .
§2
Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników DKT & PUKPUK Damian Konieczny .
§3
Zlecenie przez Klienta usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§4
DKT & PUK-PUK Damian Konieczny zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.dkt.zgora.pl.
§5
Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający DKT & PUK-PUK Damian Konieczny świadczenie usługi serwisowej.
§6
Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącym do klienta.
§7
Dojazd na terenie miasta Zielona Góra jest bezpłatny. Poza granicami miasta 1 zł za kilometr w obydwie strony.
Postanowienia ogólne 2
§8
Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi u Klienta w karcie serwisowej. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia Rachunku.
§9
Serwis zobowiązuje się do wykonania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów, ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykonania usługi.
§10
Zamówienie usługi serwisowej odbywa się poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną pod adres: dkt@dkt.zgora.pl lub przez kontakt z biurem Pogotowia Komputerowego pod nr tel. 531-859-777
§11
Zakres usług oraz ich ceny znajdują się w cenniku dostępnym na stronie www.dkt.zgora.pl. Pracownik Pogotowia Komputerowego zobowiązuje się do posiadania 1 egzemplarza cennika oraz 1 egzemplarza niniejszego regulaminu do wglądu, podczas wykonywania usługi u Klienta.
§12
Klient ponosi opłatę za wszystkie czynności wykonane przez serwisanta przy usłudze zleconej przez zleceniodawce.
§13
W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania z winy Klienta, przysługuje opłata zgodna z cennikiem. Klient potwierdzi pisemnie na odpowiednim formularzu wykonanie usługi i zaakceptuje ustaloną kwotę.
§14
Klient uiszcza opłatę za wykonaną usługę serwisantowi Pogotowia Komputerowego.
§15
Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
§16
W sytuacji, gdy Klient: a) złamie postanowienia Regulaminu b) będzie działał na szkodę Pogotowia komputerowego serwisant ma prawo zaprzestać świadczenia usługi dla Klienta bez prawa zwrotu uiszczonej już opłaty.
§17
Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością.
§18
Pogotowie Komputerowe nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie instalowanych programów i sprzętu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności gdy wykryte zostanie wykorzystanie oprogramowania nielegalnego lub powszechnie uznanego za niebezpieczne. 3
§19
Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
a) Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) nazwę, typ usługi, które reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.
§20
Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: dkt@dkt.zgora.pl
§21
Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
§22
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.dkt.zgora.pl.

Regulamin dostępny również w wersji pdf:
REGULAMIN